ຕິດຕໍ່

ຕິດຕໍ່

ຕິດຕໍ່

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ ລາວ (LNCCI) ຖະໜົນ ໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ (ຫ້ອງເລກທີ 20)

ໂທ: 020-55542658

Facebook